Drepturile omului și situația din sfera educațională din regiunea transnistreană au fost discutate de către șeful Biroului politici de reintegrare Alin Gvidiani și Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Chișinău Steven Fisher.

O conversație productivă pe diverse aspecte ce au tangență cu dosarul transnistrean și interacțiunea între cele două maluri ale Nistrului a avut loc între șeful Biroului politici de reintegrare Alin Gvidiani și Ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii la Chișinău Steven Fisher.

Șeful Biroului a remarcat dinamica marcată în formatele de dialog dintre Chișinău și Tiraspol, realizarea obținută la reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE de la Stockholm prin aprobarea celei de-a 10-a declarații consecutive privind reglementarea transnistreană, precum și a enunțat că autoritățile naționale mereu sunt în serviciul cetățenilor de pe întreg teritoriul țării, inclusiv a celor din partea de est a Republicii Moldova, iar asistența consistent oferită în sfera ocrotirii sănătății pe perioada pandemică reprezintă un exemplu notabil în acest sens.

În procesul discuțiilor a fost focusată atenția asupra situației foarte îngrijorătoare privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană, care din păcate continuă să se complice și să afecteze viața de zi cu zi și drepturile legitime ale mai multor cetățeni, în context fiind reiterată necesitatea îmbinării eforturilor în comun cu partenerii externi în vederea readucerii evenimentelor în albia garanțiilor universal consfințite, protecției democrației, statului de drept și a drepturilor constituționale ale locuitorilor de pe ambele maluri ale r. Nistru.

De asemenea, în cadrul conversației a fost punctată necesitatea depășirii mai multor probleme existente în regiunea transnistreană în sfera educațională (eliminarea barierelor și reabilitarea spațiului unic, asigurarea dreptului la educație în limba maternă, nediscriminarea elevilor pe diverse criterii etc.), în special a celor ce vizează instituțiile de învățământ cu predare în limba română în privința cărora este imperios necesară soluționarea durabilă a temei asigurării cu sedii și terenuri aferente acestora în corespundere cu standardele educaționale în vigoare și renunțarea de către Tiraspol la acțiunile cu caracter provocator și unilateral.