DOC Guvernul, manipulat să aprobe o lege contra artiștilor naționali și contrară normelor Europene

0 83

AGEPI promovează un proiect de lege care prejudiciază drepturile de autor ale titularilor. Însă mai multe organizații de profil se arată îngrijorate de faptul că la consultarea legii au fost ignorate toate propunerile de perfecționare a cadrului normativ, precum și atenționările că noul proiect de lege este distructiv pentru titularii de drepturi de autor și conexe – artiștii, compozitorii, interpreții, etc din Republica Moldova. Astfel, proiectul de lege a fost elaborat cu ignorarea beneficiarilor acesteia, iar legea a fost deja introdusă pe ordinea de zi a Guvernului, scrie realitatea.md.

În acest context, reprezentanții titularilor de drepturi de autor și conexe au transmis un demers colectiv Executivului pentru a scoate de pe ordinea zi proiectul de lege în vederea reexaminării și consultării acestuia cu beneficiarii legii.

Acest demers este motivat prin faptul că prevederile proiectului de lege contravine mai multor legi în vigoare ale Republicii Moldova, dar în special Directivei Europene, substituind conceptele și practicile mondiale cu invenții autohtone.

Asociația Obștească „Asociația Națională a Producătorilor de Fonograme și Interpreți” dar și Asociația Obștească Asociația Națională „Copyright” /AN «COPYRIGHT»/, care reprezintă peste 650 de autori, interpreți, compozitori și artiști autohtoni, solicită Guvernului prezentarea procesului-verbal din 11 mai 2022 al ședinței interinstituționale dintre AGEPI și Ministerul Economiei, prezentarea calculelor și a documentelor confirmative prin care tariful pentru echipamente și suporturi materiale constituie 0,3%.

De asemenea, asociațiile cer organizarea unei ședințe comune de lucru, cu implicarea tuturor părților interesate conform legislației în vigoare, pentru examinarea imparțiala a tuturor circumstanțelor și emiterea unui aviz obiectiv pe marginea proiectului noii Legi privind dreptul de autor și a drepturilor conexe.

Proiectul de lege promovat cu insistență de AGEPI a fost expertizat și de CNA care a constatat multiple riscuri de corupție.

„Proiectul denotă multiple riscuri de corupție aferente corupției regulatorii și admiterea incidentelor de integritate/manifestărilor de corupție de către agenții publici/persoanele care au/susțin că au influență asupra acestora, în contextul exercitării atribuțiilor în speță de către entitatea publică. Totodată, ținând cont de insuficiența justificării reformatării inițiate, riscurile aferente corupției regulatorii și deficiențele redacției propuse a proiectului (conform analizei din compartimentul III al prezentului raport de expertiză anticorupție), se accentuează riscul prejudicierii intereselor titularilor de drepturi de autor și drepturi conexe, fapt care nu corespunde interesului public (în sensul prevăzut de Legea integrității nr.82 din 25 mai 2017)”, constată CNA.

Totodată, proiectul Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, elaborat de AGEPI contravine la cel puțin 5 articole ale Directivei 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26.02.2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multi-teritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (Directiva 2014/26/UE). Normele de tehnică legislativă, în cazul implementării unor norme europene, obligă AGEPI să solicită expertiza europeană calificată a asociațiilor internaționale de profil.

Cu toate acestea, AGEPI își justifică proiectul prin raportul unui „pseudo-expert”, care nu dispune de experiență în domeniu și a recomandat implementarea unor norme arbitrare și improprii, care nu corespund legilor naționale și încalcă drepturile titularilor în favoarea intereselor unor terțe persoane.

Mai mult, proiectul a fost elaborat de persoane absolut neprofesioniste și incompetente care emit decizii ilegale confirmate prin hotărâri judecătorești irevocabile și definitive.

Acțiunile AGEPI, și anume, în privința conducerii actuale, în luna octombrie 2021 au fost calificate de instanțele de judecată astfel:

„În fapt, poziția autorității publice pârâte la capitolul obligațiilor asumate se confirmă a fi lipsită de o argumentare logico-juridică.

… autoritățile publice trebuie să acționeze doar în conformitate cu Legea și alte acte normative.

Este prea puțin probabil ca Agenția de Stat pentru proprietatea Intelectuală să nu cunoască faptul că în calitate de autoritate publică este obligată ex officio prin Lege să respecte Legea, să nu încalce Legea, să își exercite atribuțiile stabilite de Lege și să execute hotărârile cu caracter executoriu ale instanțelor de judecată.

Din aceste considerente, poziție autorității publice în speța dată se prezintă ca o sfidare a ordinii de drept…”;

De menționat, că în privința unor autori ai legii sunt pornite dosare penale care sunt pe rol la ziua de azi la CNA. În privința acestora există dovezi pertinente care atestă protecționism vădit și atitudine părtinitoare față de Organizațiile de Gestiune Colectivă din Federația Rusă, inițiatoare a unor atacuri raider pe teritoriul țărilor CSI, iar acum și în Republica Moldova. Totodată, în privința acestora sunt depuse zeci de cereri de chemare în judecată și zeci de plângeri la Guvern.

Presa a scris anterior că, anume în interesele terțelor persoane (agenți economici și OGC-uri din Rusia) AGEPI prin presiuni, manipulări, falsuri și minciuni frauduloase promovează impertinent respectivul proiect, folosindu-se de statutul de autoritate publică care acționează în regim de putere publică. Este vorba de Российское Авторское Общество (RAO), Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности (VOIS) și Российский Союз Правообладателей (RUR). Acestea au atacat prin metode raider domeniile drepturilor de autor și conexe din Georgia, Azerbaidjan și Kazahstan, RAO i s-a creat impresia că ar putea distruge în scop de acaparare și sistemul drepturilor de autor din Republica Moldova.

Reprezentanții drepturilor de autor susțin că eventuala aprobare a respectivului proiect va crea un colaps și haos a domeniului dreptului de autor și a drepturilor conexe. Titularii de drepturi sunt indignați și nemulțumiți de acțiunile organelor statutului responsabile de apărarea drepturilor lor.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata