MANIPULARE ȘI DEZINFORMARE! Cum unele canale de Telegram încearcă să submineze desfășurarea referendumului privind aderarea R.Moldova la UE (I)

0 234

Cu cât se aproapie mai mult ziua când moldovenii vor trebui să decidă viitorul European al Republicii Moldova, cu atât se întețesc încercările de a submina desfășurarea referendumului constituțional. Zeci de canale de Telegram își concetrează activitatea zilnică pe diseminarea informațiilor manipulatorii și a dezinformărilor, pentru a-i convinge pe moldoveni că UE este un rău și că țara noastră nu are nevoie de integrare.

Una dintre dezinformările desiminate de aceste canale anonime de Telegramm se referă la sistemul educational. Autorii manipulează cu date privind închiderea școlilor, fără a vorbi despre reforma educației și beneficiile demonstrate în timp. Singurul scop este de a crea o percepție negativă asupra aderării la UE. Se încearcă inducerea ideii că aderarea va duce la distrugerea sistemului educațional, ceea ce este departe de adevăr.

În ultimul deceniu, Republica Moldova a implementat o serie de reforme în sistemul educațional pentru a îmbunătăți calitatea educației, a eficientiza utilizarea resurselor și a se alinia la standardele europene. Aceste reforme au fost necesare din cauza scăderii demografice și a migrației, care au redus numărul de elevi și au dus la necesitatea optimizării rețelei școlare.

Aceasta a implicat închiderea unor școli cu un număr foarte mic de elevi și consolidarea lor în instituții mai mari și mai bine echipate. Aceasta nu a fost o măsură de reducere a accesului la educație, ci de îmbunătățire a calității acesteia, asigurând accesul elevilor la profesori mai bine pregătiți și la resurse educaționale mai diverse. Accentul s-a pus pe unitățile care nu mai erau viabile din punct de vedere demografic. Elevii din aceste școli au fost transferați în instituții care le pot oferi o educație de calitate superioară.

În ciuda problemelor moștenite, au fost realizate investiții semnificative în modernizarea infrastructurii școlare. Programele finanțate atât de stat, cât și de partenerii internaționali, au vizat renovarea clădirilor școlare, construirea de grupuri sanitare moderne și asigurarea condițiilor decente de studiu. De exemplu, în cadrul programului „Reforma Învățământului în Republica Moldova” finanțat de Banca Mondială, au fost renovate zeci de școli și au fost construite toalete în interior.

Reforme similare au avut loc și în alte țări europene cu rezultate pozitive. De exemplu, Lituania și Letonia au trecut prin procese de optimizare a rețelei școlare, ceea ce a dus la îmbunătățirea calității educației și a infrastructurii școlare. Experiența lor arată că astfel de reforme, deși dificile, sunt esențiale pentru dezvoltarea pe termen lung. Îmbunătățirile aduse infrastructurii școlare și creșterea calității educației vor contribui la pregătirea mai bună a elevilor pentru provocările viitorului și la integrarea mai eficientă în piața muncii.

Niciunul dintre aceste canale anomine de Telegram nu vorbi însă despre beneficiile pentru sistemul educațional în urma aderării la UE. Iată doar câteva dintre ele:

  • Acces la fonduri europene pentru infrastructură și modernizare:

Aderarea la UE va permite Republicii Moldova să acceseze fonduri structurale și de coeziune destinate modernizării infrastructurii școlare. Aceste fonduri pot fi utilizate pentru renovarea clădirilor, construirea de facilități moderne și asigurarea unor condiții adecvate de studiu.

  • Creșterea standardelor educaționale și alinierea la practicile europene:

Aderarea la UE va stimula armonizarea sistemului educațional al Republicii Moldova cu standardele și practicile europene. Aceasta va include adoptarea unor metode moderne de predare, evaluare și curriculum, precum și îmbunătățirea formării continue a profesorilor. 

  • Finanțare și suport pentru cercetare și inovare:

Instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare din Republica Moldova vor avea acces la programe de finanțare europene, cum ar fi Horizon Europe, care sprijină cercetarea și inovarea. Acest lucru va contribui la dezvoltarea capacităților de cercetare și la creșterea competitivității academice internaționale.

  • Îmbunătățirea calității și accesului la educație:

Prin accesarea fondurilor și resurselor europene, Republica Moldova va putea investi în îmbunătățirea calității educației la toate nivelurile, de la învățământul preșcolar la cel universitar. De asemenea, vor fi dezvoltate programe de incluziune și sprijin pentru elevii și studenții din medii dezavantajate, asigurând accesul echitabil la educație de calitate.

  • Dezvoltarea parteneriatelor internaționale și a colaborărilor academice:

Aderarea la UE va facilita stabilirea de parteneriate internaționale și colaborări academice cu universități și instituții de cercetare din întreaga Europă. Aceste parteneriate vor stimula schimbul de bune practici, dezvoltarea de proiecte comune și crearea de rețele academice, contribuind la creșterea vizibilității și prestigiului academic al Republicii Moldova pe plan internațional.

  • Îmbunătățirea formării profesionale și a educației vocaționale:

Accesul la programele și fondurile europene va permite dezvoltarea și modernizarea sistemului de educație vocațională și formare profesională. Aderarea la UE va aduce resurse și expertiză pentru a dezvolta programe de formare adaptate la cerințele pieței muncii, contribuind la creșterea angajabilității tinerilor și la reducerea șomajului. Aceste programe vor oferi tinerilor competențele necesare pentru a se integra eficient pe piața muncii europene, sprijinind dezvoltarea economică și socială a Republicii Moldova.

Pentru mai multe informații abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata